PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering

venture capital & Private Equity

Venture capital & Private equity

Venture capital en private equity wordt ook wel durfkapitaal genoemd. Het zijn over het algemeen fondsen die investeren in ondernemingen met een zeer hoog risico en een onvoorspelbare toekomst.  Het fonds ontvangt geld van derden dat zij investeren om hier een rendement mee te behalen.

Venture capital

Venture Capital wordt verstrekt door professionele investeerders bij participatiemaatschappijen. Deze participatiemaatschappijen investeren dat geld in snelgroeidende bedrijven die hun eerste bestaansrecht hebben bewezen en middelen nodig hebben voor bijvoorbeeld startup en expansie. Venture capital wordt vaak verstrekt in ruil voor een aandelenbelang (minderheids- en meerderheidsbelangen) van tussen de € 250.000 en € 20 miljoen. Venture capital is vaak heel risicovol en de investeerders zijn dan ook vaak direct betrokken bij de onderneming door naast kapitaal ook kennis, kunde en netwerk in te brengen. Dit kan betekenen dat een ondernemer in slechtere tijden minder controle heeft over de onderneming. Veel verstrekkers van venture capital proberen hun rendement te behalen doormiddel van een exit nadat het bedrijf in waarde is toegenomen.

Private equity

Private equity is risicodragend vermogen voor de financiering van niet-beursgenoteerde volwassen ondernemingen. Net als venture capital wordt private equity uitgezet door participatiemaatschappijen. In tegenstelling tot venture capital wordt er niet geïnvesteerd in startende bedrijven en wil de investeerder vaak een meerderheidsbelang. Bedrijven die in aanmerking willen komen voor private equity moeten dus de potentie hebben om sterk in waarde te stijgen. Ook is het heel belangrijk om hier goede afspraken over de samenwerking en de verwachtingen te maken, zodat de ondernemer en de investeerder op dezelfde lijn zitten.

In Noord-Holland is een grote groep bedrijven in venture capital en private equity actief en omdat ze vaak een grote geografische focus hebben kunnen partijen uit het hele land en zelfs daar buiten interessant zijn voor de juiste ondernemer. De Nederlandse Vereniging van Participatiemaatschappijen (NVP) is de brancheorganisatie van participatiemaatschappijen in Nederland en vertegenwoordigt 90% van het private equity en venture capital vermogen onder beheer in Nederland.

Hoe kan PIM jou helpen?

Het benaderen van deze groep kan een hele uitdaging zijn voor een ondernemer. Niet omdat ze lastig te vinden zijn (ze hebben meestal een goede website en zijn goed te benaderen), maar omdat alle plannen en de strategie volledig uitgewerkt moeten zijn. PIM heeft hier veel ervaring in en kan helpen alles op orde te krijgen. Daarbij omvat het netwerk van PIM een groot aantal venture capital en private equity partijen met wie we je in contact kunnen brengen.