PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering

subsidies

Overheden profiteren van nieuwe bedrijvigheid en met innovatieve toepassingen kunnen maatschappelijke problemen worden opgelost. Op elk overheidsniveau zijn dan ook wel subsidies en regelingen te vinden om ondernemers te helpen. In Europa zijn diverse subsidies te verkrijgen ter ondersteuning van innovatie en op regionaal niveau zijn fondsen en regionale ontwikkelingsmaatschappijen (zoals PDEN in Noord Holland) actief die kennis, kunde en kapitaal beschikbaar stellen om ondernemingen uit hun regio te helpen bij het behalen van succes. Op landelijk niveau is de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgericht om de nationale doelstellingen te realiseren.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

De Rijksoverheid stimuleert ondernemers met o.a. co-financiering, subsidies, borgstellingen en fiscale aftrekmogelijkheden via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Als je concrete plannen hebt en bij benadering kunt aantonen wat je financieringsbehoefte is én hoe je daarbij je eigen aandeel wilt gaan financieren kan RVO.nl helpen. RVO.nl kijkt bij beoordeling van aanvragen naar dezelfde zaken als private investeerders; zo wordt gelet op technologische ontwikkeling, financiering, marktperspectief en de onderneming/ondernemer. Realiseer je dat overheidsregelingen altijd aanvullend zijn aan de markt, er moet dus ook (zicht op) andere financiering zijn. Het niet rond hebben of krijgen van deze financiering is soms een grote hobbel voor ondernemers om regelingen, zoals het Innovatiekrediet of Vroege Fase Financiering, toegekend te krijgen.

Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT)

Dit is een regeling waar MKB-ondernemingen die gevestigd zijn in Noord-Holland en die hier bedrijfsactiviteiten ontplooien aanspraak op kunnen maken. Voorwaarde is wel dat de bedrijven een gunstige invloed hebben op de innovatiekracht, omzet en werkgelegenheid in één van de volgende topsectoren: Water, Agri & Food, Tuinbouw & Uitgangsmaterialen, Chemie, Energie of Logistiek. Bij R&D-samenwerkingsprojecten kunnen MKB-ondernemingen ook voor subsidie in aanmerking komen indien die ondernemingen buiten Noord-Holland zijn gevestigd, maar voor deelname aan het samenwerkingsproject is samenwerking tussen tenminste twee MKB-ondernemingen een vereiste.

Hoe kan PIM jou helpen?

Het kan soms wel een jungle lijken als je opzoek bent naar subsidies en ondersteuning vanuit de overheid. Wij hebben een database en een groot netwerk om het vinden van de juiste regelingen een stuk makkelijker te maken. Ook hebben wij goede contacten met de overheid om aanvragen en ideeën van te voren te toetsten op de haalbaarheid. Zodra de juiste regeling is gekozen helpen wij met ons netwerk bij het vinden van de juiste partners en, waar nodig, bij het schrijven van de aanvraag.