PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
Kick-Off PIM_HB_SRG_2.jpg

FINANCIERING

Op zoek naar financiering?

 

Er bestaan verschillende soorten financiering en regelingen.
Waar begin je?


Banklening of krediet

De meeste ondernemers gaan nog steeds naar de bank voor een financiering.  Banken kunnen niet altijd aan ondernemers met innovatieve plannen geld lenen. Hun positie in de markt verandert doordat zij meewerken aan zogenoemde stapelfinanciering.  
Toch financieren inmiddels steeds vaker innovatieve plannen.

Crowdfunding

Crowdfunding is een vorm van financiering die steeds populairder wordt.  Het wordt ook wel publieksfinanciering genoemd. Crowdfunding zorgt voor direct contact tussen investeerders en ondernemers. Meerdere investeerders leggen een (klein) bedrag in wat samen een groot bedrag kan zijn dat genoeg is om de totale behoefte te voldoen. 

Informele investeerders

Informele investeerders zijn particulieren met geld dat zij over hebben om te kunnen investeren. Investeerders die een specialisme hebben op een bepaald businessvlak worden ook wel Business Angels genoemd.
In Nederland zijn er diverse netwerk waar business angels zich kunnen aansluiten, zoals het  Business Angel Network.
 

 

Subsidies

Verschillende overheden en verschillende subsidies. De landelijke overheid die subsidies verstrekt is Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, afgekort RVO. RVO heeft diverse mogelijkheden voor ondernemers om te groeien. Ook Provincies en Gemeenten kennen diverse mogelijkheden.

Venture Capital

wordt ook wel durfkapitaal genoemd. Het is over het algemeen een fonds dat investeert in (startende) ondernemingen met een zeer hoog risico en een onvoorspelbare toekomst.  Het fonds ontvangt geld van informele durfkapitalisten, ook wel business angels genoemd.

Factoring of leasing

Factoring is een vorm van debiteurenfinanciering die wordt overgedragen aan een gespecialiseerd bedrijf.  Voor een vergoeding aan het factoringbedrijf hoeft de ondernemer niet te wachten totdat zijn klant betaald.

 
 
Logo-provincie-Noord-Holland-168x105.png

 

Instrumenten van Provincie Noord-Holland 


Kansen voor West II

Kansen voor West is het samenwerkingsverband van de vier randstadprovincies (Noord- en Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland) en de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Deze acht hebben voor de tweede keer gezamenlijk een programma gemaakt om de regionale economie in de Randstad een innovatieve impuls te geven. Dit gebeurt door het geven van subsidies aan het bedrijfsleven in de regio. Het programma wordt voor een belangrijk deel gefinancierd door het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Lees meer...

 

Openstelling MIT

Ook in 2018 stellen het kabinet en de regio's gezamenlijk geld beschikbaar voor de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). Doel van de MIT-regeling is innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren.

De openstelling en sluiting van de MIT in 2018 is zonder tegenbericht gepland op:

Haalbaarheidsonderzoeken: 17 april om 9.00 uur – 6 september om 17.00 uur.
R&D-projecten: 2 juli om 9.00 uur – 6 september om 17.00 uur

Lees meer...

 

GO!-NH

De GO!-NH Accelerators versnellen MKB-bedrijven en startups. In een programma van 3 maanden ga je van idee tot een bedrijf dat klaar is om met innovatieve oplossingen de markt te bestormen. Met trainingen, tools en professionele ondersteuning van experts ontwikkel je je bedrijf in een beschermde omgeving. In 2018 start de Accelerator duurzame mobiliteit.

Lees meer...