PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
bg_02.jpg

BLOG

PIM houdt u hier op de hoogte.

Noord-Holland publiceert nieuwe MIT-regeling voor 2019

De provincie Noord-Holland heeft de Uitvoeringsregeling subsidie MKB Innovatiestimulering Topsectoren Noord-Holland 2019 (MITNH19) gepubliceerd.

De onlangs al aangekondigde nieuwe regeling betreft de regionale, Noord-Hollandse invulling van de landelijke regeling Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). 

Vanuit de regeling is bijna 5,8 miljoen euro beschikbaar voor het stimuleren van duurzame innovaties in het Noord-Hollandse midden- en kleinbedrijf (mkb). Hiervan is 1,7 miljoen bestemd voor haalbaarheidsprojecten en 4 miljoen voor Research & Development samenwerkingsprojecten, waarvan maximaal 50% voor Research & Development samenwerkingsprojecten die meer dan tweehonderdduizend euro subsidie ontvangen. 

Voor wie is de MIT-regeling?

Mkb-bedrijven met een vestiging in de provincie Noord-Holland waar bedrijfsactiviteiten plaatsvinden komen in aanmerking voor subsidie. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

·         een haalbaarheidsproject in voorbereiding op een Research & Development samenwerkingsproject. Een haalbaarheidsproject moet bestaan uit het verrichten van een haalbaarheidsstudie of een combinatie van een haalbaarheidsstudie en industrieel onderzoek of een experimentele ontwikkeling;

·        een Research & Development samenwerkingsproject dat bestaat uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling of een combinatie hiervan. Een Research & Development samenwerkingsproject moet worden uitgevoerd door een samenwerkingsverband van twee of meer mkb-ondernemingen.

De activiteiten waarvoor subsidie wordt aangevraagd moeten passen binnen de innovatieprogramma’s van een van de volgende topsectoren: agri & food, biobased economy, chemie, creatieve industrie, energie, life sciences and health, logistiek, tuinbouw & uitgangsmaterialen, of water. 

De subsidie voor een haalbaarheidsproject bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 20.000 euro. De subsidie voor een Research & Development samenwerkingsproject bedraagt 35% van de subsidiabele kosten, tot een maximum van 350.000 euro.  

Deadlines aanvraag MIT

Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen van 9 april tot en met 10 september 2019 om 17.00 uur worden ingediend en worden behandeld op volgorde van ontvangst. Aanvragen voor Research & Development samenwerkingsprojecten kunnen van 11 juni tot en met 10 september 2019 om 17.00 uur worden ingediend en worden gerangschikt op een prioriteitenlijst.


Wil je meer weten over de MIT-regeling? Kom naar één van de voorlichtingsbijeenkomsten over de regeling:

Haarlem, dinsdag 26 maart, 15.30-18.00 uur: meer info.
Alkmaar, donderdag 28 maart, 15.15-18.00 uur: meer info.

Deel dit bericht op social media:

Lennart Freud