PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
bg_02.jpg

BLOG

PIM houdt u hier op de hoogte.

Deadline MIT 6 september

In februari dit jaar is de MIT-regeling voor 2018 gepubliceerd door de Rijksoverheid. Deze subsidie is speciaal ontwikkeld voor de financiering van innovatieprojecten van MKB. De deadline voor de MIT haalbaarheidsprojecten, R&D samenwerkingsprojecten en kennisvouchers nadert. Je kan een aanvraag indienen tot 6 september 2018 om 17.00 uur. In dit artikel lichten we de haalbaarheidsprojecten, R&D samenwerkingen en kennisvouchers nog eens uit. 

Sectoren
De MIT richt zit op innovaties die passen binnen de agenda’s van de verschillende topsectoren. Dit zijn sectoren waar Nederland in uitblinkt ten opzichte van de rest van de wereld. De sectoren die tot de topsectoren behoren, zijn de volgende:

·      Agri & Food
·      Water
·      Chemie
·      Biobased economy
·      Energie
·      Logistiek
·      Creatieve industrie
·      Tuinbouw en uitgangsmaterialen
·      Life sciences & health
·      HTSM / ICT

Haalbaarheidsprojecten
Een subsidie kan bijvoorbeeld worden verstrekt aan een MKB-onderneming om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Een haalbaarheidsstudie levert over het algemeen een businessplan of projectplan op. Marktonderzoek is uitgesloten van de haalbaarheidsprojecten binnen de MIT. Een haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit literatuuronderzoek, inventarisatie van de beschikbare technologie en potentiele partners, marktverkenning en een concurrentieanalyse.  De subsidie bedraagt 40% van de kosten die nodig zijn voor de uitvoer van het project. Het heeft een maximumbedrag van 25.000 euro per haalbaarheidsproject.

R&D Samenwerkingsprojecten
Dit instrument van de MIT-regeling is gericht op een consortium van tenminste twee MKB-ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn. Deze ondernemingen voeren samen R&D activiteiten uit gericht op innovatie. De maximale subsidiabele kosten zijn 350.000 euro.

Kennisvouchers
Een MIT-kennisvoucher kan worden aangevraagd door een innovatieve ondernemer met een kennisbehoefte dat weer zal bijdragen aan de innovatieve activiteiten van de onderneming. Zo kan innovatie binnen MKB worden versneld. Met een MIT-kennisvoucher kan 50% van een rekening bij een kennisinstelling worden voldaan. Een kennisvoucher heeft een maximale waarde van 3750 euro.

Voor meer informatie zie hier de pagina van de Provincie Noord-Holland.

Eva Kleingeld