PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
bg_02.jpg

BLOG

PIM houdt u hier op de hoogte.

Eén jaar PIM door de ogen van Joep

Joep van Gelder is bij PIM verantwoordelijk voor de screening en selectie van ondernemingen die deel willen nemen aan het programma. Daarnaast is hij actief als adviseur in maatwerktrajecten met ondernemers. In dit artikel deelt hij zijn eigen inzichten na één jaar PIM. 

Tijdens mijn studie heb ik me veel met zaken rondom ondernemerschap beziggehouden. Dit begon met een minor, waarbinnen ik onderzoek deed naar gazelle-ondernemers. Dat zijn ondernemers die snelgroeiende bedrijven runnen. Daarnaast heb ik vanuit het studentenbestuur van ACE – een van de uitvoerende partijen van PIM – veel evenementen rondom ondernemerschap georganiseerd, van pitchbijeenkomsten tot kennissessies over inspirerende thema's. Dit heeft me gemotiveerd om zelf ook te gaan ondernemen. Ik ben medeoprichter van Awaken&More, een studentconsultancybureau, en Dutch Students for Entrepreneurship, een overkoepelende stichting voor ondernemende studentbesturen in Nederland. Ik geef tot slot les op de Vrije Universiteit in Amsterdam, in onder andere ondernemerschap. Door deze verschillende activiteiten heb ik vanuit diverse invalshoeken rondom ondernemerschap ervaring en inzichten verzameld.

Eén-op-één-ondersteuning is daar sinds september 2017 ook bijgekomen, toen ik begon bij KplusV –een van de uitvoerende partijen van PIM. Daar heb ik me met PIM beziggehouden vanaf moment één. Aanvankelijk ging dit enkel om ondersteuningstrajecten, maar al snel werd ik verantwoordelijk voor screening en selectie. Voor iedereen die ons webformulier invult voor deelname aan het programma ben ik het eerste aanspreekpunt. Daarnaast bekijk ik wie het beste contact op kan nemen voor een afspraak en welke adviseurs het beste bij een ondernemer passen wat betreft kennis, expertise en ervaring.

Hoewel PIM voor het grote publiek nog niet één jaar bestaat – de officiële kick-off was op 17 oktober 2017 – is PIM wel al een jaar actief met het ondersteunen van ondernemers. Ik blik graag terug op een aantal mijlpalen van het afgelopen jaar.

118
Dat is het aantal ondernemers dat we na één jaar PIM hebben begeleid bij financieringsvraagstukken. Het leuke vind ik dat de groep ondernemers enorm divers is. Dan gaat het om de sector waarin zij actief zijn, van software tot agri/food, maar ook om de fase waarin hun onderneming zich bevindt, van net gestarte bedrijven tot ondernemingen die internationaal actief zijn. Daarnaast komen de ondernemers uit alle hoeken van Noord-Holland. Iedere ondernemer heeft zijn eigen verhaal en eigen hulpbehoefte. Dat maakt de werkzaamheden zo leuk. Waar de een al bezig is met zijn of haar vijfde onderneming, is de ander het ondernemerschap pas net aan het verkennen. De ondersteuning die PIM biedt wisselt daarmee ook. De ene ondernemer heeft, voordat financiering kan worden aangetrokken, behoefte aan het stroomlijnen van het basisfundament van de onderneming, terwijl we met andere ondernemers kijken naar strategieën om stappen te zetten in het buitenland. Zelf ben ik bij trajecten betrokken die zich over dit gehele spectrum bevinden. Daarmee leer ik elke dag weer nieuwe dingen over ondernemerschap.

35
Dit is het aantal voorlichtingsbijeenkomsten dat wij hebben georganiseerd of waaraan we met PIM een bijdrage hebben geleverd. Deze evenementen vinden in alle uithoeken van de provincie plaats. Op die manier maken we PIM voor een zo breed mogelijk publiek toegankelijk. Thema's die aan bod zijn gekomen zijn onder andere de financiering van foodconcepten, de verschillende financieringsinstrumenten van de provincie Noord-Holland en kunstmatige intelligentie. Ook de aard van de evenementen is wisselend. Zo zijn er kennisbijeenkomsten geweest, maar ook ontbijtsessies, masterclasses en pitchbijeenkomsten. De evenementen worden positief ervaren door de betrokkenen. Zij zien het als een waardevolle manier om inzicht te krijgen in verschillende vormen van financiering en om medeondernemers te ontmoeten voor kennisdeling en samenwerkingen.

6,3 miljoen euro
Dat is het bedrag dat we samen met PIM-ondernemers hebben opgehaald in het eerste jaar. Verspreid over 21 ondernemers komt dit neer op gemiddeld drie ton per ondernemer. Het geld behelst verschillende vormen van financiering. Het gaat om onder meer subsidies, geld uit fondsen en investeringen van vermogende particulieren, ook wel business angels genoemd. Het is mooi om te zien hoe we met onze ondersteuning deze impact kunnen realiseren. Dit geeft onwijs veel energie, niet alleen aan mij als adviseur, maar aan het gehele PIM-team. Het mooie aan onze dienstverlening vind ik dat we ondernemers niet opzadelen met een success fee, maar dat ze enkel betalen voor het advies wat wij leveren. Op die manier kan het opgehaalde geld ook daadwerkelijk de ambities van de ondernemer bedienen. Daarbij kunnen we deze diensten voor een sterk gereduceerd tarief aanbieden doordat de provincie Noord-Holland het merendeel van de advieskosten betaalt. Dit betekent voor een groot deel van de ondernemers in PIM dat zij nog geen twintig procent van de reguliere kosten hoeven te betalen. Daarmee is de propositie van PIM heel aantrekkelijk voor ondernemers, zeker ook omdat voor een kleine investering een breed consortium van adviseurs, succesvolle (oud-)ondernemers en investeerders klaarstaat. Ik vind het leuk om te zien hoe sterk de waardering is voor onze diensten. Dit laat ook zien dat we bezig zijn met dingen die er voor de ondernemers echt toe doen. En dat is nu precies de bedoeling.

Vervolgstappen
De resultaten van het eerste jaar PIM zijn veelbelovend. We liggen hiermee voor op onze eigen doelstellingen. Dit betekent niet dat we het komende jaar op onze lauweren kunnen rusten. Integendeel: de ambitie blijft hoog en het enthousiasme om ondernemers te helpen is onverminderd groot. Het komende jaar willen we ruim honderd nieuwe deelnemers verwelkomen, 25 ondernemingen aan financiering helpen en ruim 10 miljoen euro ophalen. Ik kijk er erg naar uit om deze doelen te realiseren en het tweede jaar PIM nog succesvoller te maken dan het eerste jaar.

Ben je zelf ondernemer en op zoek naar financiering? Ik ga graag het gesprek aan via +31639587828 of joep@pimnh.nl. Ben je zelf investeerder en op zoek naar ondernemingen om in te investeren? Meld je dan aan via het formulier op onze website. Ik kom graag in contact.

Eva Kleingeld