PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
bg_02.jpg

BLOG

PIM houdt u hier op de hoogte.

Het belang van circulair ondernemen

De afgelopen jaren hebben we een stijging van de populariteit van het begrip circulaire economie gezien. In de circulaire economie worden producten niet weggegooid, maar hergebruikt en behouden grondstoffen hun waarde. Er wordt veel over de voordelen geschreven en gesproken door overheden en ondernemers. Zo zou volgens de Europese Unie de circulaire economie een economisch voordeel moeten opleveren van 1,8 biljoen tot aan 2030 voor Europa. Echter is de circulaire economie nog helemaal niet zo een doorgaans geïmplementeerde waarheid in Nederland en Europa. In dit blog lichten we het belang van circulair ondernemen uit.

Minder afval
Op dit moment produceren we in Europa elk jaar meer dan 2,5 miljard ton aan afval. Wat doen we daar eigenlijk mee? Op dit moment gooien we spullen weg en die worden gerecycled of vernietigd. In de huidige, lineaire economie maken we gebruik van goedkope, nieuwe grondstoffen die naderhand weer worden weggegooid. Dat zorgt voor flink wat afval.

Wanneer we ervoor zorgen dat grondstoffen hun waarde behouden, kunnen ze weer opnieuw worden gebruikt en zorgen we samen voor minder afval. 

Goed voor het milieu
Diverse studies hebben weten aan te tonen dat de circulaire economie een enorm voordeel heeft voor het milieu. Grondstoffen en hulpbronnen worden schaarser in de wereld. Daarnaast groeit de wereldbevolking. We hebben steeds meer nodig, maar er is steeds minder beschikbaar. Daarnaast heeft het winnen en gebruiken van grondstoffen een grote impact op het milieu. 

Hergebruik en afvalpreventie zouden ervoor kunnen zorgen dat CO2 uitstoot wordt verminderd. Daarnaast gaan we ook de schaarste van grondstoffen tegen met de circulaire economie. 

Werkgelegenheid
De circulaire economie boost werkgelegenheid. Hoe? Aan de circulaire economie zitten nieuwe verdienmodellen vast en ook nieuwe banen. De circulaire economie is gericht op innovatie en daarmee wordt ook nieuwe werkgelegenheid gecreëerd. Ook creëer je met een circulair model nieuwe producten en uiteindelijk nieuwe sectoren, wat leidt tot grotere werkgelegenheid. Genoeg reden om over te gaan op een circulair model zou je denken, toch? 

Belang van pioniers
Hoewel de implementatie van de circulaire economie nog een aantal barrières heeft, zoals de bedrijfscultuur, te weinig interesse of onkunde vanuit de consumenten en de lage prijzen voor nieuwe materialen, blijft de circulaire economie een van de speerpunten voor ondernemers en de overheid in Nederland. Uit onderzoek is gebleken dat een meerderheid van bedrijven en overheden in Europa in de circulaire economie gelooft en daar ook naartoe wil werken.

Echter blijkt de culturele barrière de grootste barrière voor de implementatie van de circulaire economie volgens onderzoek van Universiteit Utrecht en Deloitte. Dit heeft dus alles te maken met de mentaliteit van de bevolking.

 

We hebben dus echte pioniers nodig, bedrijven en personen die het voortouw durven te nemen in duurzaam ondernemen en op weg naar een wereld zonder afval. En vooral leiders die ervoor kunnen zorgen dat het gedachtegoed van circulair ondernemen en ook circulair afnemen wordt verspreid onder de Nederlandse en Europese bevolking. 

Financiering van circulaire ondernemingen

Op dit moment is het voor financiers ook niet altijd even makkelijk om te besluiten om in een circulaire onderneming te investeren. Het is nog niet altijd duidelijk hoe de circulaire verdienmodellen het zullen gaan doen in de toekomst. Natuurlijk brengt dat meer risico met zich mee dan de financiering van bestaande verdienmodellen. 

Om het risico te spreiden, zouden financiers ervoor kunnen kiezen om een keten te vormen waarbij elke partij een klein deel investeert in de circulaire onderneming. Dit vergt dus een nieuwe en intensieve vorm van nauwe samenwerking tussen bedrijven en financiers.

PIM faciliteert graag in het vinden van nieuwe vormen van verdienmodellen en financiering die daarbij past. Zo hebben wij adviseurs in huis die gespecialiseerd zijn in circulaire economie en graag samen met jou en jouw team willen bijdragen om een stap verder te zetten naar de circulaire economie.

Wil je graag eens sparren met een van onze adviseurs? Neem contact met ons op en wij maken een afspraak voor een intake gesprek. 

 

Eva Kleingeld