PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
bg_02.jpg

BLOG

PIM houdt u hier op de hoogte.

Stadsgarage meets PIM: Financiering van sociale ondernemingen

Op vrijdag 25 mei vond de bijeenkomst over financiering van sociale ondernemingen plaats in samenwerking met Stadsgarage Haarlem. Verschillende sociaal ondernemers namen deel aan twee rondetafelsessies. Tijdens de sessies werd er dieper in gegaan op verschillende vormen van financiering: Crowdfunding en Impact Investment door informele en Impact Investering door overheden.

seinwezen.png

 

Crowdfunding door Koen van Vliet
Koen van Vliet is adviseur sociale economie bij KplusV. In zijn vorige baan hield hij zich bezig met ondernemerschap in de creatieve industrie en deed hij onderzoek naar Crowdfunding en andere alternatieve financieringsinstrumenten. 

Hij vertelde over de verschillende soorten crowdfunding. Er bestaat crowdfunding door middel van donaties, maar er bestaat ook crowdfinancing door middel van leningen en (converteerbare) aandelen. Bij allebei zijn er verschillende kenmerken te onderscheiden. Bij crowdfunding is het een sociale invalshoek, is het gericht op het samen mogelijk maken, opbouwen via community en marketing en communicatie is hierbij belangrijk. Bij crowdfinancing zijn het vaak anonieme investeerders, is het gericht op financieel rendement, het doel is het ophalen van financiering en hierbij is een financieel plan erg belangrijk.

Crowdfuding of Crowdfinancing gaat via een platform online. Op dit platform kun je alle informatie zetten en het helpt je bij het ophalen van geld, zodat er geen onnodige belastingen over betaald hoeven te worden.

Impact investering door Rick Mintjes
Rick Mintjes houdt zich bezig met informal investing, financiering van innovatie en uitvoering van haalbaarheidsonderzoeken.

Impact investment is investeren met de intentie om zowel financiële als maatschappelijke impact te creëren, maar de focus ligt op de impact. Informal (impact) investors zijn vaak oud ondernemers die hun bedrijf bijvoorbeeld hebben verkocht en gaan investeren in nieuwe sociale ondernemingen. Het kapitaal dat ze verschaffen noemen ze ook wel ‘smart money’: niet alleen kapitaal, maar ook levenservaringen, specifieke branchekennis en relatienetwerken worden ingebracht. Welke ondernemingen zijn interessant voor informals?

·       Ondernemingen met een duidelijke impact missie.
·       Ondernemingen die maatschappelijke impact creëren.
·       Meer omzet moet automatisch zorgen voor meer impact.
·       Helder en toetsbaar businessmodel.
·       Duidelijk onderscheidend vermogen (USP).
·       De ondernemer is altijd de doorslaggevende factor.

Impact investering door overheden door Joost Clarenbeek
Joost heeft meer dan 15 jaar onderzoeks- en advieservaring in het sociaal domein en heeft eerder gewerkt voor TNO Arbeid en EY Advisory Public Sector. Sinds enige jaren houdt hij zich volledig bezig met het bevorderen van sociaal ondernemerschap.

Volgens Joost is het voor sociale ondernemers vaak een uitdaging om financiering te krijgen, het ecosysteem te kennen, het organiseren van samenwerkingen met de overheid en om de impact te meten. Daarom is het volgens hem belangrijk om samen te werken met een impact bond. Een social impact bond helpt je aan het startkapitaal en met het meten van de impact, zodat het mogelijk is om je bedrijf te starten en verder in het proces te bekijken waar je staat en hoe je het nog kan verbeteren. De randvoorwaarden om financiering te krijgen zijn dat er een heldere interventie is, aantoonbare prestatie, aantoonbaarheid van besparing en een kloppende businesscase moet zijn. 

De succesfactoren van Social impact bond zijn:

·       Ze verhogen vooraf geld voor preventies.
·       Ze blijven concentreren op wat werkt.
·       Ze vestigen de aandacht op resultaten in plaats van op outputs.
·       Ze verbeteren stimulansen (ze focussen op resultaten ipv. Het helpen van meer klanten).
·       Ze dwingen besluitvormers om te kijken naar data
·       Ze zijn flexibel. 

Na deze interessante bijeenkomsten kregen de sociaal ondernemers het verhaal te horen van Joost van Rheenen en zijn 7 deugden Brouwerij. Wat de 7 deugden zo anders maakt dan andere Bierbrouwerijen, is dat hij mensen met een arbeidsbeperking aan het werk zet en zo verschillende biertjes op de markt zet. Het bier dan hij brouwt was daarna te proeven tijdens te borrel met een klein hapje. 

Het was een geslaagde dag waarbij we sociaal ondernemers concrete handvatten hebben kunnen geven over financiering. 

seinwezen1.png
Eva Kleingeld