PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
bg_02.jpg

BLOG

PIM houdt u hier op de hoogte.

De MIT-regeling: Wat houdt het in?

De Nederlandse overheid doet veel verschillende dingen om de ontwikkeling van innovatief MKB in Nederland te stimuleren. Een van de bekendere regelingen is de zogenaamde MKB- innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT). In februari dit jaar is de MIT-regeling voor 2018 gepubliceerd door de Rijksoverheid en de regeling zal in april dit jaar ingaan. De MIT is een samenwerking tussen het rijk en de Regio’s. De provincie Noord-Holland voert de regeling uit voor een aantal topsectoren in de provincie. Anderen kunnen terecht bij het Rijk. (Zie loketwijzer RvO www.rvo.nl/mit) Wat zijn de belangrijkste punten uit deze regeling? En wat houdt dit in voor MKB in Noord-Holland?

Innovatie als begrip
Wat verstaat de rijksoverheid precies onder innovatie? Onder innovatieactiviteiten worden alle activiteiten die betrekking hebben op de ontwikkeling en invoering van nieuwe of verbeterde producten en diensten, productie- en distributiesuccessen.

Sectoren
De MIT richt zit op innovaties die passen binnen de agenda’s van de verschillende topsectoren. Dit zijn sectoren waar Nederland in uitblinkt ten opzichte van de rest van de wereld. De sectoren die tot de topsectoren behoren, zijn de volgende:

·      Agri & Food
·      Water
·      Chemie
·      Biobased economy
·      Energie
·      Logistiek
·      Creatieve industrie
·      Tuinbouw en uitgangsmaterialen
·      Life sciences & health
·      HTSM / ICT

Haalbaarheidsprojecten
Een subsidie kan bijvoorbeeld worden verstrekt aan een MKB-onderneming om een haalbaarheidsstudie uit te voeren. Een haalbaarheidsstudie levert over het algemeen een businessplan of projectplan op. Marktonderzoek is uitgesloten van de haalbaarheidsprojecten binnen de MIT. Een haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit literatuuronderzoek, inventarisatie van de beschikbare technologie en potentiele partners, marktverkenning en een concurrentieanalyse.  De subsidie bedraagt 40% van de kosten die nodig zijn voor de uitvoer van het project. Het heeft een maximumbedrag van 25.000 euro per haalbaarheidsproject.

Aanvragen voor haalbaarheidsprojecten kunnen vanaf 17 april 2018 worden ingediend en worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst (first come, first serve) en het wordt daarom geadviseerd om tijdig in te dienen

R&D Samenwerkingsprojecten
Dit instrument van de MIT-regeling is gericht op een consortium van tenminste twee MKB-ondernemingen die in Nederland gevestigd zijn. Deze ondernemingen voeren samen R&D activiteiten uit gericht op innovatie. De maximale subsidiabele kosten zijn 350.000 euro.

Vanaf 2 juli tot uiterlijk 6 september kunnen aanvragen voor R&D samenwerkingsprojecten worden ingediend. De R&D samenwerkingsprojecten worden beoordeeld op basis van een tenderprocedure, waardoor de beste projecten in aanmerking komen voor subsidie. 


Kennisvouchers
Een MIT-kennisvoucher kan worden aangevraagd door een innovatieve ondernemer met een kennisbehoefte dat weer zal bijdragen aan de innovatieve activiteiten van de onderneming. Zo kan innovatie binnen MKB worden versneld. Met een MIT-kennisvoucher kan 50% van een rekening bij een kennisinstelling worden voldaan. Een kennisvoucher heeft een maximale waarde van 3750 euro.

Aanvragen voor de kennisvouchers kunnen vanaf 17 april 2018 worden ingediend. De aanvragen worden afgehandeld op volgorde van binnenkomst (first come, first serve) en kunnen alleen bij RvO worden aangevraagd.

Wil je meer informatie ontvangen? Zie hier de pagina van de Provincie Noord-Holland: 

Op 12 april a.s. organiseert PIM samen met de Provincie Noord-Holland en KvK een informatiebijeenkomst over MIT, Kansen voor West en PIM.
Eva Kleingeld