PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
bg_02.jpg

BLOG

PIM houdt u hier op de hoogte.

Meer steun rijksoverheid innovatief MKB

In 2018 stelt de rijksoverheid maar liefst 75 miljoen euro extra beschikbaar voor innovatie. Op die manier wil de rijksoverheid toegevoegde waarde creëren voor de Nederlandse economie en wordt het toepassen van kennis door innovatieve bedrijven gestimuleerd. Deze week informeerde staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat over de nieuwe gelden voor innovatie in Nederland. Wat betekent dit voor innovatief MKB in Noord-Holland?

 Verhoging budget innovatiestimulering
De rijksoverheid stelt 18 miljoen euro beschikbaar in 2018 om de innovatiekracht van MKB in Nederland extra te ondersteunen. Zo wordt het budget van de MKB-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) verhoogd. De afgelopen jaren hebben vele MKB-ondernemers al gebruik kunnen maken van MIT om hun innovatieve oplossingen te kunnen (door)ontwikkelen.

MIT in Noord-Holland
Ook dit jaar is er voor innovatief MKB in Noord-Holland weer subsidiegeld beschikbaar. PIM geeft hier een speciale informatiebijeenkomst over, waarin meer informatie wordt verstrekt over MIT, Kansen voor West en PIM. Via deze link kan je meer informatie hierover vinden: https://pimnh.nl/new-events/2018/4/12/informatiebijeenkomst-mit-pimnh  

 Uitbouwen samenwerking publiek-privaat
Het bedrijfsleven is een belangrijke stimulator voor publiek onderzoek waarmee het bedrijfsleven weer ontwikkelt naar een nieuwe dienst of product en dat onderstreept de overheid ook. De afgelopen jaren zijn er diverse succesvolle projecten opgestart en daarom wil de rijksoverheid de samenwerking tussen publiek en privaat nog verder uitbouwen door middel van het beschikbaar stellen van gelden. Het totale budget van het zogenaamde PPS-budget wordt verhoogd. Deze stijgt van 25% naar 30%. Wat betekent dat voor het bedrijfsleven? Via elke euro die een bedrijf investeert in publiek onderzoek, draagt het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 0,30 eurocent bij.

Hiermee investeert de rijksoverheid in een gezond economisch Nederland waarin ruimte is voor MKB om te leren en te innoveren.


Eva Kleingeld