PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering
bg_02.jpg

BLOG

PIM houdt u hier op de hoogte.

Hoe financier je een investering?

Het lichte economisch herstel zet door, meldt het CBS. Het wachten is op bedrijven die weer durven te investeren. Hoe financier je zo'n kapitaalinjectie? 

Om te investeren heb je vermogen nodig. Voor dat vermogen kan je een beroep doen op eigen geld (eigen vermogen), op geld dat je leent (vreemd vermogen) of op een combinatie van beide.

Vreemd vermogen:

Kies voor een financiering een looptijd die past bij de aard van de investering. Voorraden en bedrijfsmiddelen die in korte tijd worden afgeschreven (zoals computers), worden gefinancierd met een kortlopend krediet, een bedrijfspand met een langlopend krediet (20-25 jaar).

Financiering van je bedrijfspand

Een bedrijfspand wordt meestal gefinancierd met een bedrijfshypotheek of een middellang of lang krediet. Houd rekening met een afschrijving van 2 tot 4 procent per jaar (kosten van verhuizing, verbouwing of inrichting). Een langere rentevast periode beperkt het renterisico. Kies bij nieuwbouw een kredietvorm die je flexibiliteit biedt om meer en/of vaker te betalen. Looptijd bij verbouw is 5 à 10 jaar, de periode waarin je een verbouwing afschrijft. Overwaarde op een pand dient als aanvullende zekerheid en levert een lagere rente op. Leveren investeringen pas op langere termijn rendement op, kies dan voor een niet-lineaire financiering. De hoogte van de aflossing is bij deze vorm afgestemd op de inkomsten.

prepare tax.jpg

Leasen
Een oplossing als je 100% financiering wilt tegen een looptijd die precies aansluit bij de levensduur van het bedrijfsmiddel is leasen. Een bekende formule is ‘sale and lease back'. Je verkoopt de bedrijfsmiddelen die je bezit - een bedrijfspand, machines, vrachtwagens - en least ze vervolgens terug van de bank. 

Financial lease betekent dat alleen de investering wordt gefinancierd. Onderhoud en andere kosten betaalt je zelf, naast het vaste maandbedrag. De bedrijfsmiddelen staan op de balans als eigendom, de financiering ervan staat op de balans als vreemd vermogen. 

Bij operational lease blijft het geleasde eigendom van de leasemaatschappij. 
Voordelen:

  • iedere paar jaar een nieuwe auto, machine etc.
  • onderhoud, belastingen, vervangend vervoer
  • vaste maandelijkse lasten
  • de bedrijfsmiddelen staan niet op de balans, waardoor je solvabiliteit verbetert; je hebt meer geld beschikbaar om mee te ondernemen

Garantieregeling

De geldkraan is sinds de kredietcrisis opengedraaid om banken overeind te houden. Hoewel er weer winsten worden gemaakt, is de kans groot dat je als ondernemer tegen een dichte deur loopt, bijvoorbeeld omdat je te weinig zekerheden (onderpand) kunt bieden. Je kunt in dat geval kun een beroep doen op de borgstelling door het ministerie van Economische Zaken (BMKB). Er gelden wel strikte voorwaarden. De overheid staat garant over dat deel van de lening waar je geen onderpand voor hebt. Het moet gaan om een financiering met een zakelijk karakter. De overheid kan tussen de 50 en 90 procent van de financiering garanderen. Lees er hier meer over.