PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering

financieringsregelingen per gemeente

Gemeente Velsen

Innovatiefonds Gemeente Velsen

De gemeente Velsen stelt € 2.000.000,- beschikbaar voor het ondersteunen van product- en procesinnovaties in gang gezet door bedrijven verbonden aan de maak- en onderhoudsindustrie. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe oplossingen die de maak- en onderhoudsindustrie verder digitaliseren, automatiseren, verduurzamen of schoner maken. MKB-bedrijven met een vernieuwend idee, een pilot of wens tot opschaling kunnen aanspraak maken op subsidie. 

Subsidie voor product -en procesinnovatie

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de investering ten behoeve van het innovatieproject. De subsidie kan worden ingezet voor de inzet van personeel en investering in installaties gekoppeld aan het innovatieproject. De innovatie moet voldoende vernieuwend zijn en is niet bedoeld om reguliere processen bij de aanvragers te optimaliseren. Om u zoveel mogelijk ruimte te bieden, biedt het Innovatiefonds MKB Velsen subsidiemogelijkheden voor alle fasen van toegepaste innovatie, van proef tot commercialisatie.

U kunt een bijdrage aanvragen voor maximaal 60% van de kosten van het innovatieproject. Zowel bij een individuele aanvraag als een project met meerdere aanvragers geldt een limiet van € 200.000,- subsidie per innovatie. Binnen zes maanden na verlening moet het innovatieproject gestart te zijn.

U komt in aanmerking voor een subsidiebijdrage als uw aanvraag minimaal voldoet aan de volgende criteria:

  • Als aanvragend MKB bedrijf bent u gevestigd in Velsen, of vestigt u zich binnen 1 jaar binnen de gemeente.
  • De product- of procesinnovatie is vernieuwend en draagt bij aan de versterking en verduurzaming van de maak- en onderhoudsindustrie.
  • De innovatie vindt fysiek plaats in de gemeente Velsen en zou zonder subsidiebijdrage in deze fase niet tot stand zijn gekomen als commercieel project.
  • Het innovatieproject is binnen 24 maanden gerealiseerd.

Meer informatie kunt u hier vinden: www.innovatiefondsmkbvelsen.nl