PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering

Factoring of leasing

Factoring & Leasing

Zowel factoring als leasing zijn geschikt als je als onderneming een asset hebt. Dit kan je definiëren als  een bedrijfs- of privé-eigendom dat waarde vertegenwoordigt. Dit kan je dan als onderpand gebruiken bij het aantrekken van kapitaal. Omdat er dus iets tegenover de financiering moet staan is het niet voor elke onderneming weggelegd.

Factoring

Simpel gezegd is factoring een vorm van financieren, waarbij ondernemers hun zakelijke facturen op factuurdatum verkopen aan een factormaatschappij, waarbij deze partij als eigenaar de vorderingen direct aan jou uitbetaalt. Je krijgt een deel van de uitstaande facturen dus van te voren betaald en iemand anders zorgt ervoor dat dit geld uiteindelijk betaald wordt. Dit kan heel handig zijn als je op je geld moet wachten terwijl je het nu nodig hebt.

Leasing

Leasing is een financieringsvorm waarbij je als ondernemer betaalt voor het in gebruik hebben van bedrijfsmiddelen (bijvoorbeeld een auto of een machine). Dit is geregeld in een leasecontract dat je afsluit bij een leasemaatschappij. Er is een onderscheid tussen financial en operational leasing. Bij financial lease wordt je eigenaar van hetgeen je leaset. Bij operational lease blijft de de leasemaatschappij eigenaar en hoeft het object niet altijd op de balans.

Hoe kan PIM jou helpen?

Voor beide vormen van financiering moet je de financiën goed op orde hebben. Ook is het vaak belangrijk dat je een goed plan hebt voor je een aanvraag kan doen. Hierin moet je niet alleen onderbouwen waarom je op deze manier wilt gaan financieren, maar ook waarom je hier voor kiest. Hierbij kan PIM heel erg goed helpen, omdat wij veel ervaring hebben met het bepalen van de strategie en het uitwerken hiervan in een goed businessplan met een cijfermatige onderbouwing.