PIM - provincie Noord-Holland
PIM helpt innovatieve MKB ondernemers met groeiplannen aan financiering

Aantrekken financiering

Een plan waarmee je de markt op kan

Feedback Businessplan

We geven feedback op het businessplan. Ook stellen we samen met jou een actueel overzicht opstellen van de financiële gegevens die noodzakelijk zijn bij de presentatie aan financiers/investeerders (prognose exploitatie, balans, cash flow).


Opstellen teaser   

Op basis van het opgestelde businessplan stellen we samen een verkorte teaser (in sheetvorm) op om investeerders te prikkelen en te interesseren. Na het maken van de teaser bepalen we samen hoe de ideale financiering er uit moet zien en welke waardering we gaan gebruiken. Wij doen dit altijd samen met jou zodat jij als ondernemer ook echt achter het resultaat staat.


Koppelen met financiers en investeerders

We stellen een longlist met potentiële financiers uit ons relatiebestand op die affiniteit hebben met jouw propositie. We hebben een database met honderden informals, fondsen en subsidies. In overleg met jou maken we een shortlist op basis van bovenstaande longlist. Op basis van de shortlist koppelen we je met potentiële investeerders. We zullen hierbij ook de mogelijkheden van presentatie op platforms onderzoeken. Ook assisteren we bij onderhandelingen van contracten (leningsovereenkomst, participatieovereenkomst etc).